hipnoza, psychoterapia - Warszawa  
o mnie kontakt


ZAKRES POMOCY

- poznanie swoich emocji i ich przyczyn

- wspomaganie leczenia chorób psychosomatycznych

- płodność a psychika

- leczenie uzależnień


- regulacja zaburzeń odżywiania

- radzenie sobie ze stresem

- radzenie sobie z bólem

- rozwój osobisty

- przepracowanie traumatycznych przeżyć

- wzmacnianie pamięci i koncentracji

- polepszanie wyników sportowych


- bezstresowe zdawanie egzaminu na prawo jazdy


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

wszyscy doświadczamy stresu, dlatego powinniśmy umieć nad nim panować, by nie przejął kontroli nad naszym życiem.Wiele osób potwierdza, że metody, które umożliwiają naukę koncentracji, prawidłowego oddechu oraz zespolenia ciała z umysłem obniżają skutki stresu.

Jedną z takich metod jest relaksacja, którą można osiągnąć różnymi technikami i na różnych poziomach. Głębszym poziomem jest stan autohipnozy, można go określić jako specyficzny stan świadomości charakteryzujący się podwyższonym stanem koncentracji, w którym umysł funkcjonuje inaczej niż na jawie i cechuje się podwyższoną podatnością na sugestie.

Stan ten można osiągnąć samodzielnie poprzez specyficzny trening umysłu, niekiedy pojawia się on spontanicznie w określonych warunkach, może być wynikiem sugestii posthipnotycznych lub pewnych specyficznych bodźców. Ogólnie można powiedzieć, że stan autohipnozy jest stanem hipnotycznym wywołanym samodzielnie.


This website and its contents are copyright to twojeemocje.pl C 2007   |   Kontakt   |   Strona główna   |   Design by artvic.pl