Hipnoza

Hipnoterapia jest formą psychoterapii. Wyjątkowo ważna, wręcz niezbędna w hipnoterapii jest pozytywna relacja miedzy hipnologiem a osobą hipnotyzowaną. Akceptacja i zaufanie jest niezbędne dla dobrej współpracy.

Dzisiaj hipnoza jest jednym z cennych i uniwersalnych narzędzi pomagania ludziom, które może być stosowane niezależnie od preferowanej orientacji psychoterapeutycznej.

Hipnoza jest to stan, w którym kontaktujemy się z podświadomym umysłem. Podświadomość może przekroczyć przeciętny poziom świadomej wiedzy i wydobyć nasz ukryty potencjał.

Ludzie mają naturalną zdolność do rozwiązywania swych problemów, tak, więc poprzez ujawnianie i następnie rozwijanie ukrytych możliwości klienta hipnoterapeuta ma możność wywołania zmiany. Pomagający ma wskazać tylko kierunek, zaś wybór drogi i sposobu podróżowania należy już do klienta – w końcu to on musi podjąć się trudu tego wysiłku, nikt za niego nie odbędzie tej wędrówki.

Ważne jest to, że nieznaczna modyfikacja utartych schematów myślenia i działania wywołuje całą „lawinę” zmian. Fakt, że w stanie transu hipnotycznego człowiek nie traci kontaktu z otoczeniem jest bardzo ważny dla poczucia bezpieczeństwa osoby hipnotyzowanej.

Hipnoza → trochę historii

Jeżeli chciałbyś poznać mnie trochę lepiej to zapraszam do działu o mnie.

Facebook
Instagram