O mnie

” Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą ”  – Milton H. Erickson

Nazywam się Danuta Błaszków – Sulej, jestem terapeutką, która w swojej pracy z ludźmi stara się łączyć wiedzę klasyczną z metodami naturalnymi opartymi na filozofii holistycznej. Postrzegam człowieka jako nierozłączną całość i dlatego równie ważna jest dla mnie jego dusza jak i ciało.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W pierwszych latach po ukończeniu studiów pracując w szpitalu na oddziale rehabilitacji pomagałam ludziom powrócić do sprawności fizycznej i już w tedy widziałam jak ważna w tym procesie jest psychika człowieka. Pogłębiając na kursach swoją wiedzę z zakresu kinezyterapii spotkałam ludzi, którzy w swojej pracy wykorzystywali elementy medycyny chińskiej, która traktuje człowieka kompleksowo jako jedność ciała, duszy i umysłu.

To podejście wydało mi się tak interesujące i wciągające, że jak teraz już wiem, zaważyło na dalszym moim życiu.

Ukończyłam kurs akupresury i refleksoterapii, na których dowiedziałam się o energii życiowej człowieka, która płynąc swobodnie w kanałach, (meridianach) daje człowiekowi siłę i zdrowie. Ucząc się masażu energetycznego „polariti”i stosując go w praktyce doświadczyłam pozytywnego działania energii na moich pacjentów jak i na mnie samą.

Naturalnym w tej sytuacji krokiem było poznanie i rozwijanie moich zainteresowań i praktyki w dziedzinie bioterapii. Ukończyłam roczny kurs bioenergoterapii profesjonalnej, według autorskiego programu, u mistrza bioenergoterapii Ryszarda Ulmana i kurs bioenergoterapii transowej u Marii Patejczyk. W Stowarzyszeniu Bioenergoterapeutów, którego jestem członkiem, spotkałam Gerarda Kowalskiego, który wprowadził mnie w tajniki hipnozy i zapoznał ze swoją autorską metodą hipnoterapii na kursach I-ego i II-ego stopnia. Cały czas staram się korzystać w swojej praktyce z głębokiej i wszechstronnej wiedzy Gerarda. Poznałam także metody, jakie w hipnoterapii stosuje Bożena Figarska.

Głównym celem hipnozy jest dotarcie do podświadomości, która nie jest ograniczona uczuciami logiki, przestrzeni i czasu. Poprzez połączenie człowieka z jego podświadomością udostępnia mu się stan o ogromnym potencjale leczniczym, każdy z nas został wyposażony przez naturę w takie możliwości, które pozwalają na realizowanie zdrowego satysfakcjonującego życia.

Pod wpływem doświadczeń i efektów terapeutycznych, jakich dostarcza hipnoza, chcąc poznać klasyczne metody psychoterapii podjęłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.Tu moje zainteresowania znalazły kontynuację i potwierdzenie w takich kierunkach jak terapia w podejściu „Gestalt”,a przede wszystkim hipnoterapia w ujęciu Miltona H. Ericksona, której głównym przesłaniem jest dostosowanie leczenia, terapii do potrzeb i warunków pacjenta

Czerpiąc jak najwięcej z poznawanej wiedzy, intuicji i własnego doświadczenia w swoim oddziaływaniu na drugiego człowieka staram się tak posługiwać słowem, uczuciem i doświadczeniem by każdy mógł odkryć sens swojego życia, wiarę w samego siebie i moc drzemiącą w każdym z nas.

Facebook
Instagram