Przepracowanie traumatycznych przeżyć

Przepracowanie traumatycznych przeżyć i ich skutków przez zastosowanie regresji wieku czyli powrót pamięcią do przeszłości.

W czasie sesji hipnoterapeutycznej cofam pamięć uczestnika. Poprzez wymienianie kolejnych, coraz wcześniejszych lat, osoba przypomina sobie przeszłe przykre przeżycia, które zaważyły na jej przyszłych losach. Minione, ale wciąż niewykreślone z pamięci dramatyczne przejścia (tzw. trauma), zostają uwolnione, przechodzi ból. Zostają wyjaśnione przyczyny i okoliczności i łatwiej pogodzić się z tym, co kiedyś tragicznie zmieniło nasze życie.

Odmienny stan świadomości pozwala myślom wyjść poza nawykowe koleiny, oświetla i przedstawia inne, możliwe drogi rozwiązań, aby stać się bardziej pewnym i kreatywnym, aby lepiej rozumieć siebie i odzyskać zdrowie.

Jeżeli chciałbyś poznać mnie trochę lepiej to zapraszam do działu o mnie.

Facebook
Instagram